4 trường hợp CSGT được yêu cầu dừng xe kiểm tra

4 trường hợp CSGT được yêu cầu dừng xe kiểm tra

02/02/2021

Từ ngày O5/O8/2O2O, CSGT chỉ được yêu cầu dừng xe kiểm tra trong O4 trường hợp:

Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông;

Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng xe để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm pháp luật khác;

Tin báo, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện.

(trích Thông tư 65/2O2O/TT-BCA có hiệu lực từ O5/O8/2O2O Thay thế Thông tư O1/2O16)

0 bình luận về 4 trường hợp CSGT được yêu cầu dừng xe kiểm tra

Hỗ-Trợ-Bạn-Hữu-Đường-Xa-106153097842188
stick_zalo